Секоја бременост заслужува !

Секоја трудница без разлика на возраст и медицинска историја треба да направи пренатален тест за мирна бременост

Што вклучува Panorama Mini Panel?

Состојба
Честота во популација
Точност
Down
1 во 700
>99.99%
Edwards
1 во 3000
>99.99%
Patau
1 во 5000
>99.99%
Триплоидија
1 во 1000
>99.99%
Пол(опционално)
>99.99%

Цена на тестот:

25.550,00 ден

Цена на Panorama Mini Panel:
30.750,00 ден

Дознај повеќе